Σπύρος Κέλλης(Ομότιμος καθηγητής ΣΕΦΑΑ ΑΠΘ)

Σπύρος Κέλλης(Ομότιμος καθηγητής ΣΕΦΑΑ ΑΠΘ)

Σπύρος Κέλλης(Ομότιμος καθηγητής ΣΕΦΑΑ ΑΠΘ)

Κωνστ.Γκουτή(Εκπαιδ.Νοσηλευτών Ερ.Σταυρού)

Κωνστ.Γκουτή(Εκπαιδ.Νοσηλευτών Ερ.Σταυρού)

Γεωργ.Κιζιρίδου(Παιδοψυχολόγος)

Γεωργ.Κιζιρίδου(Παιδοψυχολόγος)

Γ.Βλαχόπουλος(Πρόεδρος του ΔΣ του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ)

Γ.Βλαχόπουλος(Πρόεδρος του ΔΣ του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ)

2

2

1

1

Αναστ.Μαμάτσιου (Διατροφολόγος)

Αναστ.Μαμάτσιου (Διατροφολόγος)

Αλέξ. Αδαμίδης(μέλος ΔΣ του ΕΣΚΑΝ)

Αλέξ. Αδαμίδης(μέλος ΔΣ του ΕΣΚΑΝ)

3

3

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΣΤΙΒΟΥ - ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΣΤΙΒΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ 

© 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΗΡΑΚΛΗ | ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ